Szkolenie podstawowe z zakresu pierwszej pomocy 4h


Cena do uzgodnienia

Program szkolenia dla firm i instytucji przygotowaliśmy tak, by twoi pracownicy poznali wszystkie najważniejsze zasady udzielania pierwszej pomocy oraz byli przygotowani na nagłe wypadki i potrafili reagować w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.
Jesteśmy też świadomi, że każda firma ma indywidualne potrzeby i specyfikę działalności, dlatego w przypadku szkolenia dla firm i instytucji jesteśmy w stanie dostosować program szkolenia do konkretnych wymogów twojego miejsca pracy. W programie kursu uwzględnimy jego specyfikę oraz potencjalne występujące w nim zagrożenia.
Jako ratownicy medyczni z dużym doświadczeniem w akcjach ratunkowych stworzyliśmy realny scenariusz szkoleniowy, oparty na sytuacjach, które się wydarzyły. Wysokiej jakości sprzęt, którego używamy podczas kursów również gwarantuje duży poziom realizmu oraz umożliwia rozwinięcie umiejętności praktycznych i zdobycie pewność siebie, dzięki której uczestnicy szkolenia dla firm i instytucji już nigdy nie zawahają się udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu.


1. Podstawy udzielania pierwszej pomocy:

– charakterystyka pierwszej pomocy,
– motywacja do udzielania pierwszej pomocy,
– aspekty prawne pierwszej pomocy,
– łańcuch przeżycia.

2. Ocena sytuacji i miejsca zdarzenia:

– bezpieczeństwo: własne; miejsca zdarzenia; poszkodowanego; świadków,
– prawidłowe wezwanie pomocy,
– kontrola stanu przytomności, drożności dróg oddechowych i oddechu.

3. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa osoby dorosłej:

– podstawy fizjologii człowieka,
– postępowanie z osobą nieprzytomną,
– przyczyny zatrzymania krążenia,
– resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
– ciało obce w drogach oddechowych (zachłyśnięcie).

4. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (defibrylator AED):

– program powszechnego dostępu do defibrylacji,
– zasada działania,
– bezpieczne użycie AED.

5. Stany zagrożenia życia pochodzenia wewnętrznego:
– omdlenie,
– udar mózgu,
– ostry zespół wieńcowy (zawał serca),
– epilepsja.

Ćwiczenia:

– wezwanie pomocy,
– ocena poszkodowanego,
– pozycja boczna ustalona (bezpieczna),
– resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej z monitorwaniem QCPR
– użycie Automatycznego defibrylatora zewnętrznego,
– postępowanie przy zadławieniu osoby dorosłej- ćwiczenia wykonywane na bezpiecznej kamizelce Act-fast

Polska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 524